فایل صوتی درس روش آموزش قرآن در مساجد

اولین دوره مهارت های دعوت ویژه دانشجویان موضوع: روش آموزش قرآن در مساجد استاد: دکتر عبیدالله بادپاه زمان: 63 دقیقه

فایل صوتی درس رسالت داعی

اولین دوره مهارت های دعوت ویژه دانشجویان موضوع: رسالت داعی  استاد: شیخ الاسلام مولاناعبدالحمید زمان:32 دقیقه

فایل صوتی جوانب دعوت در سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم

اولین دوره مهارت های دعوت ویژه دانشجویان موضوع: جوانب دعوت در سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم استاد: دکتر عبیدالله

فایل صوتی درس اصول دعوت

اولین دوره مهارت های دعوت ویژه دانشجویان موضوع: اصول دعوت استاد: مفتی محمدقاسم قاسمی زمان: 45 دقیقه

فایل صوتی درس اصلاح و خوسازی

اولین دوره مهارت‌های دعوتفایل صوتی درس اصلاح و خودسازی  توسط استاد مفتی محمدقاسم قاسمی

دیگر صفحات
تابلو اعلانات
عنوان اطلاعیه

چند خط مختصر توضیح در زمینه اطلاعیه در اینجا قرار میگیرد ...

مشاهده اطلاعیه