درس تفسیر قرآن

استاد مفتی محمدقاسم قاسمی سه شنبه 20 آذر 97  

تفسیر قرآن ویژه دانشجویان

پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان اهل سنت ایران سوره عبس استاد مفتی محمد قاسم قاسمی زمان: (13آذر97)

درس تفسیر قرآن ویژه دانشجویان

سنی‌دانش، پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان اهل سنت ایران  

درس تفسیر استاد مفتی محمدقاسم قاسمی ویژه دانشجویان

سوره نبا بخش دوم زمان:22آبان97

درس تفسیر مفتی محمدقاسم قاسمی ویژه دانشجویان

سوره نبا سه شنبه 8 آبان97 زاهدان-مسجد امام جعفر صادق رحمه الله

دیگر صفحات
تابلو اعلانات
عنوان اطلاعیه

چند خط مختصر توضیح در زمینه اطلاعیه در اینجا قرار میگیرد ...

مشاهده اطلاعیه